Məxfilik Siyasəti

1.) Məxfilik Siyasəti haqqında

Automenu d.o.o. – nun (bundan sonra »Məxfilik Siyasəti«) Məxfilik siyasətinin məqsədi Automenu d.o.o. – nun və digər şəxslərin (bundan sonra, həmçinin, »fərdlər« kimi istinad olunacaq) xidmətlərinə dair istifadəçiləri müəyyən məqsədlərlə və Automenu d.o.o. tərəfindən təmin olunan şəxsi məlumatların ( bundan sonra »Şirkət«) emal olunması, eləcə də bu sahədə olan fərdlərin hüquqları əsasında tanış etməkdir.

Şirkət şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyini xüsusilə vurğulayır. Bütün ötürülmüş şəxsi məlumatlar gizli şəkildə idarə olunur və yalnız ötürülmüş olduğu məqsədə əsasən istifadə olunur. Şəxsi məlumatlarınızı müvafiq qanunvericilik və emaletmənin ən yüksək standartlarını yadda saxlayaraq son dərəcə diqqətlə idarə edirik. Şəxsi məlumatlarınızı mümkün qədər səmərəli şəkildə qoruyub saxlamaq məqsədilə xarici ekspertlərlə yanaşı, müvafiq təşkilati tədbirlər, iş prosedurları və təkmilləşdirilmiş texnologiya vasitələrindən istifadə edirik. Biz, həmçinin, qorumanın müvafiq səviyyəsindən və toplanılmış məlumatları istənməyən yaxud qeyri-qanuni pozulma, itmə, dəyişdirmə, icazəsiz ortaya çıxarmaq yaxud yüklənmiş, saxlanılmış yaxud emal edilmiş şəxsi məlumatlara icazəsiz girişdən qorumaq məqsədilə müəyyən fiziki, elektron və inzibati tədbirlərdən istifadə edirik.

Bu Məxfilik Siyasəti eyni zamanda şəxsi məlumatlarınızın emal olunmasına dair verilmiş razılığı izah edir.

Avropa Parlamentinin və Şuranın 2016-cı il 27 aprel tarixində şəxsi məlumatların ötürülməsi və belə məlumatların azad hərəkatına dair fərdlərin müdafiəsi üzrə 2016/679 Nizamnaməsinə (Avropa İttifaqı) və Directive 95/46/EC-in (bundan sonra »Ümumi Məlumatların Müdafiəsi üzrə Nizamnamə«) ləğvinə uyğun olaraq Məxfilik Siyasəti aşağıdakı məlumatları ehtiva edir:

 • Şirkətin əlaqə məlumatları,
 • Fərdlərin müxtəlif növ şəxsi məlumatlarının emalının məqsəd, səbəb və növləri, - şəxsi məlumatların fərdi növlərinin saxlanma müddəti,
 • Şəxsi məlumatların emal olunması ilə bağlı şikayət bildirmək hüququ,
 • Məxfilik Siyasətinin etibarlılığı.

2.) Şirkətin topladığı şəxsi məlumatlar

Əgər vebsayta yalnız ziyarətçi kimi daxil olmusunuzsa, biz yalnız kukilərdən istifadə edən məlumatlarınızı toplayacağıq, həmçinin, istifadə etdiyiniz yaxud abunə olduğunuz xidmətləri təmin etməli olduğumuz digər şəxsi məlumatları toplayırıq. Bu şəxsi məlumatlar:

 • Ad və soyad
 • əlaqə üçün poçt ünvanı və mobil nömrə
 • IP ünvan
 • Sorğunuza əsasən (ünvanınız, VÖEN) təklif irəli sürmək üçün məlumat.3.) Şəxsi məlumatların idarəçisi

Bu Məxfilik Siyasətinə müvafiq olaraq emal olunmuş şəxsi məlumatların idarəçisi Automenu d.o.o.-dur.


4.) Şəxsi məlumatları emal olunan fərdlərin kateqoriyaları

Bu Məxfilik Siyasəti saytımızı ziyarət edən şəxslərlə yanaşı, xidmətlərimizdən istifadə edən yaxud xidmətlərimizə abunə olan, yaxud da sorğu göndərmiş şəxslərə tətbiq olunur.


5.) Məlumatların emal olunmasının məqsəd və səbəbləri

5.1. Müqaviləyə əsasən emal etmə

Müqavilə üzrə nəzərdə tutulan hüquqların icrası və müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi konteksti əsasında şirkət aşağıdakı məqsədlərlə bağlı şəxsi məlumatlarınızı emal edir: fərdin müəyyən olunması, təklifin hazırlanması, müqavilənin bağlanması, sifariş olunmuş xidmətlərin təmin olunması, hər hansısa dəyişiklik edildiyi təqdirdə bildirilməsi, əlavə məlumatlar və hər hansısa texniki problem, etiraz yaxud şikayətlərin həll olunması üçün xidmətlərdən istifadəyə dair göstərişlər, xidmətlərə dair faktura və şirkət və fərd arasında müqavilə əlaqəsinin icrası yaxud bağlanılmasının lazım olduğu digər məqsədlər.

Vergi tənzimləmələrinə əsaslanan xidmətləri hesabladıqda hesabların düzgün verilməsi üçün ünvanınızı alırıq və emal edirik.


5.2. Qanun əsasında emal etmə:

Qanuni marağa əsaslanaraq sistem və xidmətlərimizin davamlı və təhlükəsiz idarə olunmasına əmin olmaq və eləcə də xidmətlərin keyfiyyətlərini nəzərdə tutan və texniki sistem və xidmət uğursuzluqlarını müəyyən edərək tələbləri qarşılayan məlumat təhlükəsizliyi tədbirlərini yerinə yetirmək məqsədilə saxta istismar və xidmətlərdən yalnış istifadə olunmanı müəyyənləşdirib qarşısını almaq üçün şəxsi məlumatlarınızdan istifadə edirik.

Qanuni marağa əsaslanaraq biz, həmçinin, potensial yerinə yetirmə, Ümumi Nizamnaməyə müvafiq olaraq şübhəli istismar hallarında Şirkət hər hansısa saxtakarlıq yaxud sui istifadənin aşkarlanması və qarşısının alınması məqsədilə şəxsi məlumatlarınızı müvafiq və mütənasib qaydada emal edə və əgər uyğundursa, bu məlumatları bu xidmətlərin digər təminatçılarına, biznes əməkdaşlarına, polisə, Dövlət Prokurorluğuna, yaxud da digər səriştəli səlahiyyətli şəxslərə ötürə bilər. Gələcək istismar yaxud saxtakarlığın qarşısının alınması məqsədilə abunəliklə bağlı məlumatlar da daxil olmaqla, fərdlə əlaqəli ortaya çıxarılmış istismar və ya saxtakarlıq tarixinə dair məlumatlar, məsələn, IP ünvanı biznes əlaqəsinin kəsilməsindən daha beş il sonra saxlanıla bilər.


5.3. Şəxsi məlumatların emal olunmasına dair razılıq:

Məlumatların emal olunması Şirkətə göstərdiyiniz razılığa əsaslana bilər.

Bu Razılıq, məsələn, təkliflər barədə bildirişlə, Şirkətin təmin etdiyi xidmətlərlə bağlı üstünlük və təkmilləşdirmələrlə bağlı ola bilər. Bu məlumatların məqsədi xidmətləri sizin istək və arzularınıza mümkün qədər dəqiqliklə uyğunlaşdırmaq və bununla da sizin üçün praktik dəyərini artırmaqdır. Məxfilik Siyasətinin müəyyənləşdirdiyi qaydada istənilən vaxt əlaqəni kəsə bilərsiniz.

Siz razılığı ya verdiyiniz kimi ya da şirkətin müştərini müəyyən etmək hüququnu qoruduğu Məxfilik Siyasətinin müəyyənləşdirdiyi kimi ləğv edə yaxud dəyişdirə bilərsiniz. Razılığa edilmiş dəyişiklik elektron poçt ünvanından cworks.ge ünvanına yaxud şirkətin baş ofisinə yazılı təkliflə göndərilə bilər.

Razılığın ləğvi yaxud dəyişdirilməsi yalnız sizin razılığınıza əsasən emal olunmuş məlumatlara aiddir. Sizdən qəbul olunmuş ən son razılıq etibarlıdır. Razılığnızı ləğv etmə ehtimalı fərdin şirkətlə olan biznes əlaqəsindən geri çəkilməni ehtiva etmir.

Razılığınızın verildiyi məlumatlar ləğvetmə olmadıqda şirkətlə olan biznes əlaqəsinin kəsilməsindən sonra iki il müddətə qədər emal olunacaq.


6.) Şəxsi məlumatların ötürülməsinə qoyulan məhdudiyyətlər

Əgər lazım gələrsə, xidmətlərimizi tamamlayan müəyyən tapşırıqları yerinə yetirməsi üçün digər şirkət və fərdlərə səlahiyyət verəcəyik. Belə hallarda şirkət, həmçinin, şəxsi məlumatları şəxsi məlumatların emal olunması üçün şirkətlə müqavilə yaxud saziş ya da müqavilədə olduğu kimi eyni maddəyə malik başqa əlaqədar sənəd (bundan sonra »Emal üzrə müqavilə«) bağlayacaq olan ehtiyatla seçilmiş xarici prosessorlara ötürə bilər. Xarici prosessorlar üçün belə məlumatlar yalnız xüsusi məqsəd üçün tələb olunan müəyyən bir sahəyə ötürüləcək yaxud əlçatan ediləcək. Belə məlumatlar xarici prosessorlar tərəfindən hər hansısa başqa məqsəd üçün istifadə olunmaya bilər və xarici prosessor müvafiq qanunla nəzərdə tutulmuş şəxsi məlumatların emal olunması üçün ən azından bütün standartları qarşılamalıdır. Xarici prosessorlar şəxsi məlumatlarınızın məxfiliyinə hörmətlə yanaşmaq üçün müqavilə üzrə şirkətə sadiqdir.

Müvafiq tələbə əsasən şirkətlər səriştəli dövlət orqanlarını, həmçinin, şəxsi məlumatlarla qanuni əsasda təmin edirlər. Automenu d.o.o., məsələn, məhkəmələrdən, hüquq-mühafizə orqanlarından və digər Avropa İttifaqına Üzv Ölkənin dövlət orqanlarını da daxil edə bilən digər dövtlət orqanlarından gələn tələblərə cavab verəcək.7.) Şəxsi məlumatların saxlanma müddəti

Məlumatların saxlanma müddəti fərdi məlumatların kateqoriyasına görə müəyyən olunur. Biz məlumatları onların toplanması yaxud daha sonra emal olunması məqsədinə nail olmaq üçün zəruri olan müddətə yaxud öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün qoyulan məhdud müddət bitənə qədər ya da qanuni saxlama müddətinə qədər saxlayırıq.

Müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədilə hesab məlumatları və fərdlərin əlaqə məlumatları xidmət haqqı tam ödənilənə qədər ya da ən azından qanuni olaraq bir ildən beş ilə qədər davam edən fərdin iddiası ilə əlaqədar olaraq qoyulan məhdud müddət bitənə qədər saxlanıla bilər. Fakturalar Qanunla tənzimlənən əlavə dəyər vergisinə müvafiq olaraq fakturanın bağlı olduğu il başa çatdıqdan sonra 10 il müddətinə saxlanılır.

Razılığınıza əsasən əldə etdiyimiz digər məlumatlar biznes əlaqəsi müddətində və əgər qanun daha uzun saxlama müddəti təyin etməyibsə, xitam verildikdən sonra 2 il müddətə saxlanılır. Şəxsi məlumatlarının emal olunmasına razılıq vermiş fərd bizimlə biznes əlaqəsinə daxil olmazsa, onların razılığı çatdırılmasından 2 il müddətinə ya da ləğv olunana qədər etibarlıdır.

Saxlama müddəti başa çatdıqdan sonra əgər qanun xüsusi növ məlumatlar üçün başqa cür müəyyən etməzsə, məlumatlar silinir, məhv edilir, bloka salınır ya da anonimləşdirilir.


8.) Şəxsi məlumatların emal olunması ilə bağlı fərdlərin hüquqları

Şəxsi məlumatlarınızın emal edilməsiylə bağlı hüquqlarınızın yerinə yetirilməsinə hədsiz gecikmə olmadan zəmanət veririk. Tələbiniz barədə onu aldıqdan bir ay ərzində qərar qəbul edəcəyik. Çətinlik və çoxlu sayda tələblər yarandığı təqdirdə son tarix əlavə iki ay da uzadıla bilər. Əgər son tarixi uzatsaq, belə uzatma barəsində sizi gecikməyə görə səbəblər də daxil olmaqla tələbinizi aldıqdan bir ay müddətinə xəbərdar edəcəyik.

Hüquqlarınızın yerinə yetirilməsiylə bağlı tələblərinizi rok.lampic@automenu.si ünvanında yaxud da Automenu d.o.o. Leskoškova cesta 11, Ljubljana, 1000 Ljubljana ünvanında poçtla qəbul edirik.

Elektron vasitəylə ərizənizi təqdim etdikdə başqa yolla tələb irəli sürməsəniz, nə zaman mümkün olarsa, sizi elektron şəkildə məlumatlarla təmin edəcəyik.

Hüquqlarından biriylə əlaqədar iddia qaldıran fərdin şəxsiyyətiylə bağlı əsaslı şübhə yarandığı təqdirdə biz məlumat sahibinin şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün zəruri olan əlavə məlumatların təmin edilməsini tələb edə bilərik.

Məlumat sahibindən gələn tələblərin açıq-aşkar əsassız yaxud xüsusilə təkrarlanan xüsusiyyətinə görə həddən artıq olduğu təqdirdə şirkət:

 • Məlumat yaxud əlaqənin təmin olunmasının yaxud tələb olunan tədbirin görülməsinin inzibati xərclərini nəzərə alan müvafiq haqq tətbiq edə;
 • Yaxud
 • Tələbi yerinə yetirməkdən imtina edə bilər.

Şəxsi məlumatlarınızın emal olunmasıyla bağlı aşağıdakı hüquqlara sahibsiniz:

 • məlumatlara daxil olmaq hüququ
 • rektifikasiya hüququ
 • silmək hüququ (unudulmaq hüququ)
 • emal etmənin məhdudlaşdırılması hüququ
 • məlumatların daşınma hüququ
 • etiraz etmə hüququ


(i) Məlumata daxil olmaq hüququ

Şəxsi məlumatların sizinlə əlaqədar olaraq emal olunub olunmamasını həmişə bilmək haqqına sahibsiniz, və əgər belədirsə, siz, həmçinin, aşağıdakı məlumatlarla yanaşı şəxsi məlumatlara daxil olmaq hüququna da sahibsiniz:

 • Emal etmə məqsədləri,
 • Emal olunmuş şəxsi məlumatların növləri,
 • Şəxsi məlumatların aşkar olunduğu yaxud olunacağı istifadəçilər yaxud istifadəçilərin kateqoriyaları,
 • Şəxsi məlumatların saxlanılacağı nəzərdə tutulmuş müddət, yaxud əgər mümkün deyilsə, həmin müddəti müəyyən etmək üçün istifadə olunan kriteriyalar,
 • İdarəçidən rektifikasiyanı tələb etmək hüququnun mövcudluğu yaxud şəxsi məlumatların pozulması ya da şəxsi məlumatlarınızın emalının məhdudlaşdırılması, yaxud da belə emal etməyə etiraz etmə hüququnun mövcudluğu,
 • Nəzarət palatası vasitəsilə şikayət bildirmək hüququ
 • Əgər şəxsi məlumatlar məlumat sahibindən toplanmazsa, onun mənbəyi ilə bağlı hər hansısa məlumat

(ii) Rektifikasiya hüququ

Siz sizinlə bağlı hədsiz gecikmə olmadan yerinə yetirdiyiniz yalnış şəxsi məlumatlar haqqında hər hansısa düzəliş etmək və emal etmə məqsədlərini nəzərə alaraq əlavə bildirişin təqdim olunması da daxil olmaqla hər hansı tamamlanmamış şəxsi məlumatları tamamlamaq haqqına sahibsiniz.

(iii) Silmək hüququ ( «unudulmaq hüququ»)

Əgər aşağıdakı səbəblərdən biri tətbiq olunarsa, hədsiz gecikmə olmadan şəxsi məlumatlarınızın silinməsi hüququna sahibsiniz:

 • Şəxsi məlumatlar toplanılması yaxud başqa yolla emal olunması məqsədləriylə bağlı olaraq zəruri olmadıqda;
 • Emaletmənin baş verməsinə və emaletmə üçün başqa hüquqi əsas olmamasına görə razılığı geri çəkdikdə,
 • Məlumatların emal edilməsinə etiraz etdikdə və həmin məlumatları emal etmək üçün üstünlük təşkil edən qanuni səbəblər olmadıqda,
 • Şəxsi məlumatlar qeyri qanuni olaraq emal edildikdə,
 • Avropa İttifaqı qanunu yaxud Slovakiya qanununa müvafiq olaraq hüquqi öhdəliyi yerinə yetirmək məqsədilə şəxsi məlumatlar silinməli olsa.

(iv) Emal etmənin məhdudlaşdırılması hüququ

Aşağıdakılardan biri tətbiq olunduğu təqdirdə siz şəxsi məlumatlarınızın emal edilməsini məhdudlaşdırmaq hüququna sahibsiniz:

 • Şəxsi məlumatlarınızın doğruluğunu təsdiqləmək üçün bizə şərait yaratdığınız müddətdə məlumatların doğruluğuna etiraz etdiyiniz halda,
 • Emal etmə qeyri qanuni olduqda və siz şəxsi məlumatların silinməsinə qarşı çıxaraq əvəzində onların məhdudlaşdırılmasını tələb etdikdə,
 • Bizim daha emal etmə məqsədlərinə görə sizin şəxsi məlumatlarınıza ehtiyacımız olmadıqda , lakin onlar qanuni iddiaların irəli sürülməsi, icrası yaxud müdafiəsinə görə sizin tərəfinizdən tələb olunarsa,
 • Şirkətin qanuni maraqlarına əsaslanan emaletmə ilə bağlı bizim qanuni səbəblərimizin sizin səbəblərinizi üstələyib üstələmədiyi təsdiq olunana qədər etiraz bildirdikdə.

Şəxsi məlumatların emal olunması əvvəlki paraqrafa müvafiq olaraq məhdudlaşdırılarsa, belə şəxsi məlumatlar tutumu istisna olmaqla yalnız sizin razılığınızla ya da qanuni iddiaların irəli sürülməsi, həyata keçirilməsi yaxud müdafiə edilməsiylə yaxud da digər mühitin yaxud hüquqi şəxsin hüquqlarının müdafiəsinə görə emal olunur.

Şəxsi məlumatlarınızın emaletmə məhdudiyyəti ləğv olunmazdan əvvəl biz bu haqda sizi məlumatlandırmağa borcluyuq.


(v) Məlumatların daşınma hüququ

Bizi təmin etdiyiniz şəxsi məlumatlarınızı strukturlaşdırılmış, geniş istifadə olunan və maşınla oxuna bilən formada almaq və bu məlumatları emaletmənin sizin razılığınıza əsaslandığı və avtomatlaşdırılmış vasitələrdən istifadə etməklə yerinə yetirildiyi təqdirdə Şirkətin bunu etməyinizin qarşısını almadan başqa bir idarəçiyə yönləndirmək hüququna sahibsiniz. Tələbinizə əsasən texniki cəhətdən müvafiq olduğu halda şəxsi məlumatlar birbaşa olaraq digər bir idarəçiyə ötürülür.


(vi) Etiraz etmə hüququ

Məlumatlarınız marketinq məqsədləri üçün qanuni marağa əsaslanaraq emal edilərsə, istənilən vaxt belə emal etməyə etiraz edə bilərsiniz.

Əgər maraqlarınız, hüquq və azadlıqlarınız üzərində üstünlük təşkil edən emal etmə üçün ya da hüquqi iddiaları yaratmaq, gücləndirmək yaxud müdafiə etmək üçün zəruri səbəbləri sübuta yetirə bilməsək şəxsi məlumatlarınızı emal etməyi dayandıracağıq.


9.) Şəxsi məlumatların emal olunması ilə bağlı şikayət bildirmək hüququ

Şəxsi məlumatlarınızın emal olunması ilə bağlı hər hansısa şikayət info@sailcity.com elektron poçt ünvanına ya da Automenu d.o.o. Leskoškova cesta 11, Ljubljana, 1000 Ljubljana şirkət ünvanına poçtla göndərilə bilər. Əgər qanunla müəyyən olunmuş son tarixə kimi tələbiniz üzərində bir qərara gələ bilməsək, yaxud tələbinizdən imtina etsək, Məlumat Komissarına şikayət bildirmək seçiminə sahib olacaqsınız.

Siz, həmçinin, şəxsi məlumatlarınızın emalının Slovakiya yaxud Avropa İttifaqı nizamnamələrini şəxsi məlumatların qorunması sahəsində pozduğunu düşünürsünüzsə, Məlumat Komissarına bir başa olaraq şikayət bildirmək hüququna sahibsiniz.

Əgər məlumatlara daxil olma hüququndan istifadə etmisinizsə, və qərar qəbul etdikdən sonra qəbul etdiyiniz şəxsi məlumatların tələb etdiyiniz şəxsi məlumatlar olmadığına yaxud bütün tələb olunmuş məlumatları almadığınızı düşünürsünüzsə, 15 gün ərzində Məlumat Komissarına şikayət göndərməzdən öncə şirkətə müvafiq şikayətinizi bildirə bilərsiniz. Biz beş iş günü ərzində şikayətiniz üzərində yeni bir tələb kimi qərar verməliyik.

10.) Yekun Şərtlər

Bu Məxfilik Siyasəti tərəfindən idarə olunmayan hər hansısa məsələ müvafiq qanunlara tabedir.

Şirkət bu Məxfilik Siyasətini dəyişmək hüququnu müdafiə edir. Automenu d.o.o rəsmi vebsaytında edilən istənilən dəyişiklik haqqında onlar qüvvəyə minməzdən 30 gün əvvəldən sizə məlumat verəcəyik.

Məxfilik Siyasəti yaxud sizin haqqınızda saxladığımız məlumatlar haqqında suallar yarandığı təqdirdə zəhmət olmasa bizimlə cworks.ge ünvanında əlaqə saxlayın.


 

 

11.) Məxfilik Siyasətinin Etibarlılığı

Bu Məxfilik Siyasəti Automenu d.o.o vebsaytında dərc olunur və 01.10.2022 tarixində qüvvəyə minəcək.


Automenu d.o.o.

Nazaj na vrh